ABB ACH580 hvac drives

 • ACH580-01-018A-4 Pn 7,5 kW, I2n 17 A, Protection class IP55, EMC class C2
 • ACH580-01-026A-4 Pn 11 kW, I2n 25 A, Protection class IP55, EMC class C2
 • ACH580-01-033A-4 Pn 15 kW, I2n 32 A, Protection class IP55, EMC class C2
 • ACH580-01-039A-4 Pn 18,5 kW, I2n 38 A, Protection class IP55, EMC class C2
 • ACH580-01-046A-4 Pn 22 kW, I2n 45 A, Protection class IP55, EMC class C2
 • ACH580-01-07A3-4 Pn 3 kW, I2n 7,2 A, Protection class IP55, EMC class C2
 • ACH580-01-09A5-4 Pn 4 kW, I2n 9,4 A, Protection class IP55, EMC class C2
 • ACH580-01-12A7-4 Pn 5,5 kW, I2n 12,6 A, Protection class IP55, EMC class C2

Frequency converter

Frequency converter

Frequency inverter

Frequency converter

Frequency converter 22 kW, 45A, 3Ph

Frequency converter

Frequency converter

Frequency converter

Frequency converter

Frequency converter

 • ACH580-01-062A-4+B056 Pn 30 kW I2n 62 A, Protection class IP55, EMC class C2
TypeHVAC Control panel ACH-AP-H
TypeHVAC Control panel ACH-AP-H
 • ACH580-01-017A-4 Pn 7,5 kW I2n 17 A, Protection class IP21, EMC class C2
 • ACH580-01-017A-4+B056 Pn 7,5 kW I2n 17 A, Protection class IP55, EMC class C2
 • ACH580-01-018A-4 Pn 7,5 kW, I2n 17 A, Protection class IP21, EMC class C2
 • ACH580-01-025A-4 Pn 11,0 kW I2n 25 A, Protection class IP21, EMC class C2
 • ACH580-01-025A-4+B056 Pn 11,0 kW I2n 25 A, Protection class IP55, EMC class C2
 • ACH580-01-026A-4 Pn 11 kW, I2n 25 A, Protection class IP21, EMC class C2
 • ACH580-01-02A6-4+B056 Pn 0,75 kW I2n 2,6 A, Protection class IP55, EMC class C2
 • ACH580-01-02A7-4 Pn 0,75 kW, I2n 2,6 A, Protection class IP21, EMC class C2
 • ACH580-01-032A-4 Pn 15 kW I2n 32 A, Protection class IP21, EMC class C2